Đăng ký Đăng nhập

Thẻ Viettel, Zing cần điền đúng cả seri. Cố tính điền không đúng seri ko giải quyết khiếu nại

- Ưu đãi về chiết khấu:

rank Platinum :Mỗi ngày gạch trên 15m giảm 0.5% ck vt,vina,mobi,vnmb. 

rank Diamond: Mỗi ngày gạch trên 20m giảm 1% ck vt,vina,mobi.vnmb

SAI MỆNH GIÁ TRỪ 50%

=> Liên hệ page: Tại đây

-  Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop: tại đây


ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG
BIỂU PHÍ ĐỔI THẺ
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Bronze 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Platinum 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Diamond 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Bronze 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 17%
Platinum 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Diamond 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 0%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Bronze 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
Platinum 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 0%
Diamond 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Bronze 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Platinum 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 0%
Diamond 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 0%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Bronze 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Platinum 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Diamond 20% 20% 20% 20% 20% 18% 18% 18% 18%

Nhóm của bạn là: Bronze