Đăng ký Đăng nhập

Đổi thẻ cào

Thẻ Viettel, Zing cần điền đúng cả seri. Cố tính điền không đúng seri ko giải quyết khiếu nại

- Ưu đãi về chiết khấu:

rank Platinum :Mỗi ngày gạch trên 15m giảm 0.5% ck vt,vina,mobi,vnmb. 

rank Diamond: Mỗi ngày gạch trên 20m giảm 1% ck vt,vina,mobi.vnmb

SAI MỆNH GIÁ TRỪ 50%

=> Liên hệ page: Tại đây

-  Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop: tại đây


BIỂU PHÍ ĐỔI THẺ NGÀY (20/05/2022)

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên/Api 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 22% 22%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên/Api 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 27% 27%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên/Api 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên/Api 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Thành viên/Api 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 27% 27%

Mua mã thẻ điện thoại, thẻ game online

- Mua thẻ thông báo Chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản Quý khách sau